Injection pump KOMATSU 6245-71-1110

Pre-Order
Vendor code: 6245-71-1110
Cross-Numbers 094000-0601, 094000-0600, 094000-0603,6245-71-1113, 6245-71-1101
Manufacturer: KOMATSU
4 560.00 $
Injection pump KOMATSU 6245-71-1110, 094000-0601

Cross-Numbers for DENSO: 094000-0600, 094000-0601, 094000-0602, 094000-0603
Cross-Numbers fot KOMATSU: 6245-71-1110, 6245-71-1111, 6245-71-1112, 6245-71-1113, 6245-71-1101

Use: Komatsu PC1000
Engine: 6D170